Af Christian M. Birkemark og Gitte Visbech

Hundens Tarv har undersøgt, hvor mange danske hunde, der ikke er korrekt chip-mærket.

”Er din hund korrekt chippet?”, har vi ofte spurgt forbipasserende hundeejere, når vi i den seneste tid har været ude til arrangementer. ”Ja, da…”, lyder svaret som regel en smule overrasket, ”det tjekker dyrlægen, da hver gang han er til sundhedstjek”. Jovist tjekker dyrlægen. Langt de fleste dyrlæger tjekker, at der er en chip, som kan læses. Men oplysningerne relateret til chipnummeret bliver ikke tjekket af nogen. Og der er mange og alvorlige fejl i registreringerne. Det betyder i værste fald, at man mister sin hund, hvis den en dag finder hullet i hegnet.

De færreste er i tvivl om, at en hund i Danmark skal være mærket og registreret i Dansk Hunderegister. Teknisk set er der to måder, de kan være mærket på: De kan være øretatoveret, eller de kan være mærket med en lille bitte elektronisk chip, der uden gene for hunden, placeres under huden. I dag skal alle hunde chipmærkes, mens de hunde, der tidligere blev øretatoveret, kan leve med den identifikation resten af deres liv. I praksis betyder det dog, at langt den overvejende del af hunde er mærket med chip.

Men mærkningen er jo ikke tilstrækkeligt. De skal også registreres. Det sker i Dansk Hunderegister, som ud fra hundens chipnummer har registreret information om hunden: Race, køn, kaldenavn og fødselsdato. Endvidere har man registreret navn, adresse og telefonnumre på ejeren. Ejeren får tilsendt en attest som på billedet, hvor man kan se hundens registreringsdata.

Fordelene er mange. Men væsentligst af alle er, at man kan finde ejeren til hunden, hvis den på en eller anden måde er involveret i begivenheder, hvor ejeren ønskes kontaktet. Således også hvis hunden er løbet bort, og den så bliver indbragt i Politiets varetægt. Èn væsentligt forudsætning skal dog være opfyldt, for at man kan finde ejeren: Oplysningerne i Dansk Hunderegister skal være korrekte. Det viser sig, at det er de langt fra altid. Hundens Tarv har igennem nogen tid gennemført en undersøgelse af chipmærkningen af hunde. Ved forskellige lejligheder har vi tilbudt hundeejere at læse deres hunds chip. Derefter har vi slået hunden op i Dansk Hunderegister, og sammenholdt oplysningerne der med de oplysninger, vi har fået af ejeren på stedet. Det viser sig, at uhyggeligt mange registreringer er behæftet med fejl. Nogle mere alvorlige end andre. Men uanset fejlens art kan den føre til misforståelser, som gør, at hunden ikke finder hjem til sin rette ejer igen.

De alvorligste fejl er dem, hvor hunden slet ikke er chippet, eller hvor den er chippet, men ikke findes registreret i Dansk Hunderegister. En anden alvorlig fejl er den, at hunden ikke er blevet omregistreret til ny ejer i forbindelse med ejerskifte. Og endelig er der så alle de øvrige fejl, som kan være forkerte navne, forkerte adresser, forkerte eller manglende telefonnumre, eller fejl i beskrivelsen af hunden, for eksempel farve eller race. De sidste fejl kan måske ved første øjekast synes af mindre betydning. Men de kan sagtens gøre forskellen på, om hunden finder hjem til sin ejer igen, eller ender med at blive aflivet efter endt fremlysning hos Politiet. Hvis Politiet får indbragt en bortløbet hund, aflæst chippen og slået hunden op i Dansk Hunderegister, og de så har ringet forgæves til et udgået telefonnummer, så må man ikke forvente, at Politiet, med deres begrænsede ressourcer, sætter en stor efterforskning i værk for at finde ejeren. Med andre ord, så kan det sagtens ende med aflivning. Tilsvarende, hvis hunden er registreret som værende sort, mens den i virkeligheden er hvid, så kan hundeejeren ringe forgæves til Politiet for at høre, om de har fået en hvid hund indbragt. Der er således al mulig grund til, at ansvarsfulde hundeejere sørger for at alle oplysninger i Dansk Hunderegister er fuldstændig korrekte, og at alle familiens telefonnumre er registreret, både mobil og fastnet, så det, hvis uheldet er ude, bliver så nemt som muligt for Politiet at kontakte hundens ejer.

Men lad os se lidt på undersøgelsen, og hvor galt det rent faktisk står til: Selve undersøgelsen blev til på initiativ af Gitte Visbech, Søndergård Hunde- og Kattepension ved Kolding, som Hundens Tarv har et nært samarbejde med. Gitte fik ideen og gik i gang med sine pensionshunde julen 2013. Det hele naturligvis med behørigt samtykke fra hundenes ejere. Derefter har vi i Hundens Tarvs regi fortsat undersøgelsen ved forskellige lejligheder. Resultaterne fremgår af skemaet nedenfor. Og de er sandelig ikke opløftende:

Af i alt 217 testede hunde var kun 107 (49 %) fuldstændig korrekt registreret. De øvrige var behæftet med fejl. Det vil sige, at hver anden hund på gaden går rundt med større eller mindre fejl i registreringen. Og husk, at hver og en af disse fejl kan betyde, at hunden ikke finder hjem til sin ejer, hvis den skulle løbe bort. Måske endda ender det med aflivning. De skræmmende resultater af undersøgelsen fremgår af skemaet på side 14.

Vi fortsætter undersøgelsen for at udbygge materialet og for fortsat at bekræfte, at de resultater, vi er kommet frem til, er rigtige. Men spørgsmålet er så, hvad der kan gøres ved det. Først og fremmest skal alle hundeejere være klar over, at det er ejerens ansvar, at hunden er korrekt registreret. Ikke opdrætterens, eller dyrlægens eller nogen andres. Ofte bliver hvalpene chippet hos opdrætteren af en DKK-medarbejder (DKK: Dansk Kennelklub), og indberetningen sker direkte, dog skal opdrætter huske at ejerskifte hvalpen til ny ejer. Til andre tider er det dyrlægen, der chipper hvalpen. Ved salg, eller overdragelse af en chippet hund, er det  sælger der sender en ejerskifteerklæring ind til Dansk Hunderegister, eller burde gøre det. Men uanset dette, så er det stadig ejeren, der har det primære ansvar for, at registreringen til enhver tid er korrekt. Derfor kan vi også kun sige til ejerne: ”TJEK DET”. Kontakt Dansk Hunderegister med chipnummeret på din hund og kontroller, at alle oplysninger er korrekte. Uanset hvor stor tillid man har til opdrætter eller sælger. Så TJEK DET selv. Det er den eneste garanti. Det er ganske nemt at tjekke oplysningerne:

Ejeren har fået tilsendt en registreringsattest som vist på billedet. På denne er der et brugernavn, hvormed man kan gå ind på  www.danskhunderegister.dk, logge på, og se sine oplysninger, samt eventuelt rette disse.

Ellers kontakt Dansk Hunderegister på telefon 7027 7477 eller på e-mail dansk@hunderegister.dk. Få tjekket alle de oplysninger, de har registreret, og få rettet eventuelle fejl. Så kan du være en lille bitte smule mindre urolig, hvis uheldet en dag er ude.

de mobil og fastnet, så det, hvis uheldet er ude, bliver så nemt som muligt for Politiet at kontakte hundens ejer.

Men lad os se lidt på undersøgelsen, og hvor galt det rent faktisk står til: Selve undersøgelsen blev til på initiativ af Gitte Visbech, Søndergård Hunde- og Kattepension ved Kolding, som Hundens Tarv har et nært samarbejde med. Gitte fik ideen og gik i gang med sine pensionshunde julen 2013. Det hele naturligvis med behørigt samtykke fra hundenes ejere. Derefter har vi i Hundens Tarvs regi fortsat undersøgelsen ved forskellige lejligheder. Resultaterne fremgår af skemaet nedenfor. Og de er sandelig ikke opløftende:

Af i alt 217 testede hunde var kun 107 (49 %) fuldstændig korrekt registreret. De øvrige var behæftet med fejl. Det vil sige, at hver anden hund på gaden går rundt med større eller mindre fejl i registreringen. Og husk, at hver og en af disse fejl kan betyde, at hunden ikke finder hjem til sin ejer, hvis den skulle løbe bort. Måske endda ender det med aflivning. De skræmmende resultater af undersøgelsen fremgår af skemaet.

Men spørgsmålet er så, hvad der kan gøres ved det. Først og fremmest skal alle hundeejere være klar over, at det er ejerens ansvar, at hunden er korrekt registreret. Ikke opdrætterens, eller dyrlægens eller nogen andres. Ofte bliver hvalpene chippet hos opdrætteren af en DKK-medarbejder (DKK: Dansk Kennelklub), og indberetningen sker direkte, dog skal opdrætter huske at ejerskifte hvalpen til ny ejer. Til andre tider er det dyrlægen, der chipper hvalpen. Ved salg, eller overdragelse af en chippet hund, er det  sælger der sender en ejerskifteerklæring ind til Dansk Hunderegister, eller burde gøre det. Men uanset dette, så er det stadig ejeren, der har det primære ansvar for, at registreringen til enhver tid er korrekt. Derfor kan vi også kun sige til ejerne: ”TJEK DET”. Kontakt Dansk Hunderegister med chipnummeret på din hund og kontroller, at alle oplysninger er korrekte. Uanset hvor stor tillid man har til opdrætter eller sælger. Så TJEK DET selv. Det er den eneste garanti. Det er ganske nemt at tjekke oplysningerne:

Ejeren har fået tilsendt en registreringsattest som vist på billedet. På denne er der et brugernavn, hvormed man kan gå ind på  www.danskhunderegister.dk, logge på, og se sine oplysninger, samt eventuelt rette disse.

Ellers kontakt Dansk Hunderegister på telefon 7027 7477 eller på e-mail dansk@hunderegister.dk. Få tjekket alle de oplysninger, de har registreret, og få rettet eventuelle fejl. Så kan du være en lille bitte smule mindre urolig, hvis uheldet en dag er ude.