Visioner for Hundens Tarv

Af bestyrelsesformand Lars Jørgensen og kasserer Christian Birkemark

 

Tanker om Hundens Tarv. Hvordan får vi løst alle de opgaver vi gerne vil løse?

 

Sidste år fejrede vi Hundens Tarvs ti års jubilæum. Ikke nogen høj alder. Men i betragtning af hvor mange foreninger og grupperinger der er kommet og gået i den tid, er det trods alt ikke dårligt. Betingelserne for små foreninger er vanskelige: Det er svært at konkurrere med gamle og store foreninger om både penge og opmærksomhed. Og derfor også svært at vokse og blive stærke. Vi synes vi gør en forskel. Så, hvad gør vi? Og hvor er vi på vej hen i Hundens Tarv?

De to spørgsmål vi stiller os selv oftest er:

  • Skal vi være store eller små? Hvordan skaffer vi nye medlemmer? Hvordan fastholder vi dem vi har? Og ikke mindst: Hvordan får vi flere aktive medlemmer?
  • Hvordan skal vi prioritere arbejdet? Er det politik, aktiviteter og oplysningsarbejde, eller arbejdet med hundene i ”marken”, der er vigtigst?.

Hundens Tarv ønsker at styrke sig som dyreværnsorganisation og det gøres kun ved at få flere, og aktive, medlemmer. jo flere vi er, jo stærkere bliver vi.

Håbet er, at vi kan medvirke til, at alle hunde får det godt. Og at vi kan redde endnu flere hittehunde og ”akut aflivningstruede” hunde fra at blive aflivet. Men det kræver større styrke, samt flere medlemmer og frivillige i Hundens Tarv. Især frivillige har vi brug for. Så går du og tænker, om det kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os.

Dertil ønsker Hundens Tarv at stå stærkere rent politisk, at få indflydelse på, og tilkendegive vores holdninger i forhold til hunde, hundeloven og dyreværnsloven. Som medlem af DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation) har vi et stærkt samarbejde i den henseende. Men det kan stadig gøres bedre, hvis vi har ressourcerne til det. Det er svært hele tiden at følge med i love og bekendtgørelser, som ændres. Og netop her vil vi jo gerne give vores mening til kende.

Sidst, men ikke mindst, så ønsker vi at styrke oplysningsarbejdet, så alle hunde får den bedste chance i livet. Blandt andet sådan at uvidende hundekøbere ikke ender i favnen på en hundehandler, hvor de køber hunde af masseavl, ulovlig import eller andet, som blot ender i ulykke for både hunde og mennesker.

Så på spørgsmålet, om vi skal være store, er rygmarvsreaktionen vel ”ja, vi skal være kæmpestore”. Men vi er hele tiden begrænset af tid og penge. Pengene går det nogenlunde med. Det lykkes stort set at skaffe penge til det aktivitetsniveau vi magter. Værre ser det ud med de menneskelige ressourcer. ”Vi er kun få”, plejer vi at sige. Så vi skal passe på ikke at blive større en vi kan magte. Vi skal hele tiden have den størrelse, der passer til, at vi også har ressourcer til at styre det hele.

Ja, vi vil gerne tage os af mange flere hunde, end de cirka 50 vi nu kan klare på årsbasis. Men vi har altså kun to omplaceringsstationer, som tager sig af kontakten til de nye hjem, og sørger for socialisering, dyrlægebesøg og hele den daglige omsorg for disse hunde, mens de er hos os. Og sådan er det hele vejen igennem. Vi vil gerne vokse. Men vi er nødt til at vokse på en kontrolleret måde.

Konklusionen kan godt virke lidt deprimerende. For faktum er, at vi kan godt have visioner om, hvor vi vil hen. Men i praksis er det meste styret af de ressourcer vi har til rådighed, mere end af vores højtflyvende ideer om fremtiden. Med andre ord: Vi kan lave lige præcist det arbejde der er frivillige til at udføre, og som falder i tråd med disse frivilliges ønsker, interesser og prioritering. Netop der er en frivillig foreningen som Hundens Tarv helt forskellig fra eksempelvis en virksomhed, hvor man hyrer arbejdskraft for at få udført præcis det arbejde man ønsker udført, og betaler for det.

Alt taget i betragtning, klare vi os jo meget godt. Men det overordnede budskab er, at vi kan godt bruge flere frivillige, så vi får mulighed for at gøre mere ved nogle af de opgaver vi lige nu ikke magter at prioritere.

Kontakt os, hvis du har lyst til at være med.