Husk generalforsamling den 6. april 2019 kl. 11.

Læs indkaldelsen Her…

Download dagsorden for mødet: 

… Eller se dagsorden nedenfor:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad. Pkt. 6:

Forslag til ændring af vedtægter: Når man stiller op til bestyrelsen, er det første år som suppleant, derefter kan man stille op som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og har stemmeret.

Ad. pkt. 7:

På valg:

Næstformand Jayne Johnsen (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem/kasserer Christian Birkemark (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Martin Gade Christensen (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Maria Andersen (Genopstiller for 1 år)

Ikke på valg:

Lars Jørgensen (Formand)
Zara Hertzum (Bestyrelsesmedlem)
Sofie Asmussen (Bestyrelsesmedlem)

Opstillet til nyvalg:

Alex Lauridsen
Grethe Birkemark
Pia Jepsen
Vicki Lidegaard

Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om de opstillede kandidater til bestyrelsesvalget, kontakt da info@hundenstarv.dk eller ring telefon 6070 4152