Hundens Tarv

Generalforsamling den 29. august 2020

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  1. Eventuelt

 

 

 

Ad. Pkt. 6:

 

Ingen indkomne forslag

 

Ad. pkt. 7:

 

På valg:

Lars Jørgensen (Formand)

Sofie Asmussen (Genopstiller ikke)

 

Ikke på valg:

Næstformand Jayne Johnsen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem/kasser Christian Birkemark (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Martin Gade Christensen (genopstiller)

Suppleant Pia Jepsen (Genopstiller)

 

Opstillet til nyvalg:

Vibeke Reese