Den 29. August 2020 afholdte Hundens Tarv generalforsamling.
Referat fra generalforsamling kan nu downloades her: http://www.hundenstarv.dk/downloads/