HUNDENS TARV HAR EN HOLDNING
Forbyd import af gadehunde hvor importen er af kommerciel karekter. Max 5 hunde.
Den 19. november 2020 har Frankrig taget den gode og fornuftige beslutning om at den franske side af Eurotunnelen stopper import af hunde i mængder på mere end 5 Hunde over Eurotunnelen. Kendelsen er effektiv med øjeblikkelig virkning, og der foretages ingen yderligere reservationer.
Hundens Tarv hilser ovenstående meget velkommen og er fortaler for, at der forbydes import af gadehunde, der bærer præg af kommerciel import. Der har desværre været alt for mange sager med uetisk import at hunde fra pengegrisk bagmænd/organisationer. Adskillige er blevet overdraget til deres nye ejere på rastepladser op igennem Jylland, ofte syge hunde, flere gange er de stukket af og har måtte indfanges, efterfølgende har vi i Hundens Tarv fået flere overdraget, fordi de nye ejere er blevet vildledt og ikke har magtet opgaven. Ligeledes er der også et formodet mistanke om at flere af hundene, er hunde der er stjålet i deres hjemland.
Flere organisationer der påstår de “redder” hunde er udelukkende profitmagere, der har tjent enorme summer på deres import. Dette skulle så sortere disse organisationer og personer fra, da transport udgifterne automatisk vil sænke deres profit væsentligt. Vi håber at den Danske Regering sætter lignende lov i brug ved den Danske grænse, så vi også kan få stoppet tilsvarende import fra hele Europa