Foreningen Hundens Tarv støtter forsat op om adoption af hunde fra udlandet.

Vi mener dog det bør ske under mere kontrollerede og regulerede forhold end det gør i dag!