Hundens Tarv

Generalforsamling den 22. August 2021

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

 

 

Ad. Pkt. 6:

 

Ingen indkomne forslag

 

Ad. pkt. 7:

 

På valg:

Næstformand Jayne Johnsen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem/kasser Christian Birkemark (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Martin Gade Christensen (genopstiller)

 

Ikke på valg:

Lars Jørgensen (Formand)

Allan Pedersen (Bestyrelsesmedlem)

Vibeke Reese (Bestyrelsesmedlem)

 

Opstillet til nyvalg: